ادبیات فارسی

علمی-ادبی
 
 
 
  
 

 

 

بگذار ابر سرنوشت هرچه می خواهد ببارد ما چترمان خداست

 

 

پایه دوم درس دوازدهم درآرزوی توباشم          باتوجه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید .

درآن نفس که بمیرم درآرزوی توباشم / بدان امیددهم جان که خاک کوی توباشم

به مجمعی که درآیندشاهدان دوعالم  / نظربه سوی تودارم ،غلام روی توباشم

حدیث روضه نگویم ،گل بهشت نبویم / جمال حورنجویم ، دوان به سوی توباشم

به خوابگاه عدم گرهزارسال بخسبم / به خواب عافیت آنگه به بوی موی توباشم

می بهشت ننوشم زجام ساقی رضوان / مرابه باده چه حاجت ، که مست بوی توباشم

هزاربادیه سهل است با وجودتورفتن / اگرخلاف کنم سعدیا به سوی توباشم

به وقت صبح قیامت که سرزخاک برارم / به گفت وگوی تو خیزم به جست وجوی توباشم 

1- دربیت دوم «شاهدان »چه کسانی هستند ؟     2- کدام یک ازبیت های بالا ،بابیت زیر هم مفهوم است ؟

«مارانه غم دوزخ ونه حرص بهشت است / بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم »          3- منظوراز«خوابگاه عدم »دربیت سوم چیست؟

4- دربیت پنجم شاعربه چه دلیل می گوید «من نیازی به باده ندارم» ؟             5- چرا پشت سر گذاشتن مشکلات برای شاعر آسان است؟

6- دربیت اول شاعر به چه امیدی حاضر است که جان خود را فدا کند ؟7- منظورازکلمات مشخص شده در ابیات زیر چیست؟        به وقت صبح قیامت که سرزخاک برارم  / به گفت وگوی توخیزم ،به جست وجوی توباشم   * هزاربادیه سهل است باوجود تورفتن / اگرخلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم  

 پایه دوم درس یازدهم مائده های زمینی                   باتوجه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید .

«ناتانائیل ،آرزومکن که خدارادرجایی جزهمه جا بیابی .هرمخلوقی نشانی ازخداست وهیچ مخلوقی اوراهویدانمی سازد.ناتانائیل ،ای کاش عظمت درنگاه توباشد نه به آن چه می نگری .ناتانائیل ، من شوق رابه توخواهم آموخت .اعمال ما به ما وابسته است هم چنان که دزخشندگی به فسفر .واگر روح ما ارزش چیزی راداشته ،دلیل برآن است که سخت ترازدیگران سوخته است .برای من «خواندن این که شن ساحل ها نرم است »  کافی نیست ،می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند .معرفتی که قبل ازآن احساسی نباشد ، برای من بیهود ه است .

1- کدام جمله مفهوم «چشم ها رابایدشست ،جوردیگرباید دید » رادربردارد ؟ 2- آیه ی « لاتدرکه الابصاروهویدرک الابصار» باکدام قسمت متن بالا ارتباط دارد

3- منظور از جمله ای که زیر آن خط کشیده شده است ، چیست؟   4- ازنظر نویسنده ، چه نوع معرفتی باارزش است ؟

5- کدام یک از جملات بالا به « تجربه وآزمایش شخصی » تأکید دارد؟           پایه دوم _ درس دوازدهم وسیزدهم باغ عشق وپیدای پنهان

1- در مصراع دوم بیت « دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا » منظور شاعر ازراز پنهان ، چیست ؟

2- دربیت «آسایش دو گیتی تفسیر این دوحرف است / بادوستان مروت ، بادشمنان مدارا » شاعرآسایش دوجهان را درچه می داند ؟

3- دربیت « چه باید نازش ونالش ،براقبالی وادباری /که تا برهم زنی دیده ، نه این بینی نه آن بینی »شاعربه چه دلیل می گوید نباید بربدبختی ها نالید ؟

4- دربیت « بدین زور وزر دنیا ، چوبی عقلان مشو غره / که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگان بینی »

الف) « شاعر فریفته شدن به دنیا » راصفت چه کسانی می داند ؟ب) مهرگان نماد چیست ؟پ) نوبهار بی مهرگان یعنی چه وکنایه ازچیست ؟

5- شاعر دربیت زیر چه چیزی را نشانه ی کوته بینی وسطحی نگری می داند ؟

« زیزدان دان نه ازارکان ،که کوته دیدگی باشد /که خطی کزخردخیزد توآن راازبنان بینی »6- منظور از« دوگانه ای بگزارم» درعبارت زیر چیست ؟

«ای خواجه ،این تاس رابگیر تادو گانه ای بگزارم »

 

ادبیات و روش‌هايي براي مطالعه‌ي آن

ادبیات علاوه بر بیش‌ترین ضریبی که در بین درس‌های عمومی دارد چیزی که نسبت به درس‌های دیگر آن را ممتاز می‌کند این است که این درس اولین درسی است که کنکور با آن آغاز می‌شود؛ یعنی اگر دانش‌آموز بتواند این درس را خوب جواب دهد انگیزه‌ای مضاعف در او ایجاد می‌شود.

تاریخ ادبیات:

تست‌های تاریخ ادبیات بیش تر به دو شکل طرح می‌شوند:

1) تست‌هایی که در آن اسم کتاب، نوع نثر یا نظم، ویژگی‌های حماسه و… را می‌خواهند.

2) تست‌هایی که در آن یک توضیح می‌دهند و بعد اسم نویسنده، شاعر یا یک کتاب به خصوص را می‌پرسند.

یک توصیه: حداقل در هفته یک ساعت و نیم مرور داشته باشید؛ به خصوص در خردادماه.

دو روش پرکاربرد برای مطالعه و حفظ آثار شاعران به شرح زیر است:

1) کدگذاری یا جمله‌سازی کنیم.

مثلاً آثار خواجه عبدالله انصاری به این صورت کدگذاری می‌شود: نمکزار (نصایح، مناجات‌نامه، کنزالسالکین، زادالعارفین، الهی‌‌نامه و رساله‌ی دل و جان)

 

ادامه مطلب |  
   قرابت معنایی

قرابت معنایی مهم ترین بخش از پرسش های کنکور را تشکیل می دهد.(در آزمون های سراسری 8تا 9 سوال از 25 سوال)

پاسخ به سوالات این مبحث نیاز به تسلط قابل قبول بر همه ی موضوعات ادبی یعنی معنی واه ,املای واهرایه های ادبی,ساختار دستوری و...دارد.

*منابع مطالعه جهت پاسخ گویی به سوالات قرابت معنایی:

1.اطلاعات بالای درس: برخلاف تصور داوطلبان,اطلاعات بالای درس ها فقط شامل تاریخ ادبیات نیستند در بسیاری از درس ها موضوع درس و طرز تفکر شاعر و نویسنده در ابتدای درس معرفی شده است و در مواردی مستقیما به «مفهوم درس»اشاره می کنند.

2.متن درس: متن کامل درس ها به ویژه آن هایی که به طور مشخص مفهوم عاشقانه,عرفانی یا تعلیمی دارند.

3.توضیحات: در بخش توضیحات علاوه بر معنی بعضی شعرها و عبارات به مفهوم کلی آن هم اشاره شده است.

4.خودازمایی: گاهی در خودازمایی پایان درس,بیت یا عبارتی از آن درس برجسته شده و مفهوم آن مورد سوال قرار گرفته است.مسلم است که چنین مفهومی مورد توجه طراح کنکور خواهد بود.

5.کتاب زبان فارسی(3): مفاهیم مطرح شده در کتاب زبان فارسی(3)هم از منابع بسیار مهم در این زمینه است, پس باید ابیاتی که در این کتاب نیز آ مده است را حتما مد نظر قرار دهیم.

شگرد های طراحی سوال:

دو بخش کلی سوالات قرابت معنایی و شیوه ی پاسخ گویی به آنها این طور است:

الف)سوالات مثبت:  قرابت دارد/ قرابت بیشتری دارد  :                                 درپاسخ به چنین سوالاتی,حساسیت زیادی به خرج دهید و برای انتخاب گزینه ی درست به چیزی کمتر از«یک قرابت مشخص و مطمئن»راضی نشوید.فقط بیتی را انتخاب کنید که با صورت سوال یک تناسب غیر قابل انکار داشته باشد.

ب)سوالات منفی: قرابت ندارد/ قرابت کمتری دارد/  با همه قرابت دارد به جز...  :    در این مورد حساسیت را کمتر کنید و فراموش نکنید که سه تا از گزینه ها مجبورند با صورت سوال قرابت داشته باشد پس سه گزینه را - حتی با قرابت جزئی- قبول کنید و گزینه ای را که در مقایسه با بقیه بی ارتباط به نظر می رسد را انتخاب کنید.   

مهارت های پاسخ گویی:

در یک قرابت معنایی یک مهارت فوق العاده تخصصی و با برنامه است که ما باید "منظور شاعر و نویسنده" را بفهمیم برای رسیدن به این هدف مهم ترین مراحلی را که باید در نظر گرفت عبارتند از:

1.درست خواندن بیت یا عبارت

2.مرتب کردن ساختار دستوری جمله ها بخصوص در شعر

3.ترجمه ی بیت یا عبارت به فارسی روان

4.درک معنی واژها ی خاص از قبیل: نمادها,استعاره ها,تلمیحات

5.تبدیل معنی به مفهوم(مفهوم منظور کلی را در کوتاه ترین کلمات بیان می کند به طوری که قابل گسترش به همه ی ابیات و عبارات مشابه باشد)

ادامه مطلب |  

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز      / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»

(درس اوّل ادبیات فارسی سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)

قرابت معنایی دارد با :

* مَن عَرَفَ الله كَلَّ لِسانُه: «كسي كه خدا را شناخت، زبانش كُند شد و توان سخن گفتن نيافت.»

* نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است / هرگز نشنیدیم ز پروانه صدایی          (حزین لاهیجی)

* از نارسيدگي است كه صوفي كند خروش / سيلاب چون به بحر رسد مي شود خاموش (مخلصی نراقی قمی)

* لاف تقرّب مزن به حضرت جانان / زان که خموشند بندگان مقرّب           (فروغی بسطامی)

* از تن دوست در سرای مجاز / جان برون آید و نیاید راز                                     (سنایی)

* کسی را در این بزم ساغر دهند / که داروی بیهوشیش در دهند               (بوستان سعدی)

* و گر سالکی محرم راز گشت / ببندد بر وی در بازگشت                           (بوستان سعدی)   

* کسی ره سوی گنج قارون نبرد / و گر برد، ره باز بیرون نبرد                       (بوستان سعدی)

* هركه را اسرار حق آموختند /  مُهر كردند و دهانش دوختند                                   (مولوي)

* محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست            (مولوی)

* «آن که شد هم بی خبر هم بی اثر / از میان جمله او دارد خبر

   تا نگردی بی خبر از جسم و جان / کی خبر یابی ز جانان یک زمان»          (منطق الطّیر عطار)

* گوشم به راه، تا که خبر می دهد ز دوست / صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم           (سعدی)

* با هر که خبر گفتم از اوصاف جمیلش / مشتاق چنان شد که چون من بی خبر افتاد          (سعدی)

* عاشقان کشتگان معشوقند / بر نیایید ز کشتگان آواز                                           (سعدی)

* غفلتِ حافظ در این سراچه عجب نیست / هر که به میخانه رفت، بی خبر آید             (حافظ)

* در خرابات ز اسرار حقیقت صائب / تا خبر یافتم از بی خبرانم کردند                       (صائب)

* دم نتوان زد به مجلسي كه در آن جا /  مُهر خاموشي زدند بر لب قايل

 

* مُهر خموشم به دهن چون صدف زدند / تا يافتم ز گوهر اسرار آگهي

 
مبحث زبان فارسي 3

مباحث كنكور سراسري

1- قواعد واجي ، واج

2- فرايند های واجي : 1- کاهش  2- افزايش  3- ابدال  4- ادغام ( فقط يك سؤال در كنكور سراسري تجربي 85 )

3- تکواژ ،  واژه

4- ساختمانِ واژه (ساده ، مرکّب ، مشتق ، مشتق - مرکّب )  

5- گروه اسمی ( 1- وابسته های پيشين 2- وابسته های پسين 3- وابسته های وابسته )

6- گروه فعلي ، گروه قيدي

7- جمله يِ ساده و اجزایِ آن و رسمِ نمودارِ درختی

8- ويرايش

9- كلمات دخيل ( فقط يك سؤال در كنكور سراسري رياضي 84 )

10- فاصله و نيم فاصله ( فقط يك سؤال در كنكور سراسري زبان85 )

1- واج

تست ( سراسري زبان85  ) : تعداد واج هاي كدام واژه با واژه هاي ديگر متفاوت است ؟  ( با كمي تغيير )

1 ) تبيين                         2) جريان                       3) بستر                              4) شناخت

نكته كنكوري : در واج شماري در كلمات دو تلفظي  ، تلفظ سه هجايي صحيح تر است چون تلفظش راحت تر است.

روزِگار ، مهرَبان ، كارِگر ، آسِمان ، استُوار ، شهريار ، يادِگار ، پروردِگار ، مستَمند ، جَرَيان و ...

تست سراسری زبان 88 :( داستان نويس پرآوازه و موفّق معاصر )  از چند واج تشکيل شده است ؟ ( با كمي تغيير )

1 )  37                         2 ) 38                          3 ) 39                             4 ) 41  

قاعده ي واج نويسی :

1- حرف شکل نوشتاری الفباست ولی واج نمود آوايي و گفتاری آن است  ، پس هر طور تلفظ می کنيم ، آنطور هم واج نويسی شود . مثال : خواهر                         واج ها : خ / ا / ه /  -َ / ر                                    حرف : خ + و + ا + ه + ر

2- ( -َ ، -ُ ، -ِ ) گذاشته شود .

3- حرف تشديد دار دو واج دارد .

4- ( ه ، ـه ) اگر در آخر صدای ( -ِ ) بدهد مصوت کوتاه است .

5- نقش نماي اضافه ( - ِ ) را  در جمله هم واج ، محسوب کنيد .

6-  ( آ) : آن ( ء + ا + ن )  -  قرآن ( ق + - ُ + ر + ء + ا + ن )    توجه : ( آ ) را برابر (ء + ا ) بگيريد .

2- فرايند های واجي : 1- کاهش  2- افزايش  3- ابدال  4- ادغام

تست سراسري تجربي 85 :  هنگام تلفظ واژ ه هاي ( دست پخت -  زنبيل -  بدتر ) كدام فرايند واجي رخ مي دهد ؟

1 ) كاهش ، ابدال ، ادغام        2 ) ابدال ، افزايش ، ادغام     3 ) ابدال ، كاهش ، افزايش   4 ) ادغام ، ابدال ، كاهش

اين سؤال ديگه خيلي آسونه ... نه ؟؟؟ ولي همه ي نكات اين بخش رو  ، تو جزوه ي زبان فارسيم نوشتم .

3- تکواژ ،  واژه

تست سراسري تجربي 87 : عبارت ( زمينه ي مستعد فرهنگ ايرانی در بر خورد با سرچشمه ها ي دينی اسلام بارور شد و ايرانی اصالت روانی و گسترش روح خويش را در اسلام يافت .) چند تكواژ و وازه دارد ؟  45 تكواژ و 32 واژه

مبحث تكواژ و واژه رو واقعا نمي شه تو اين جزوه كوچولو جا داد ولي اگه نكاتشو خوب و اساسي ياد بگيري تو اين جور سوال ها مشكلي نخواهي داشت . من فقط به بعضي از اونها اشاره مي كنم كه تو اين تست هم مهم هستن .

ادامه مطلب |  

16 توصيه براي آرايه ي ادبي و قرابت معنايي

1-     براي پاسخ گويي به سوالات آرايه

  • ابتدا تعريف ساده هر آرايه را به خاطر بسپاريد
  • هر آرايه را با يک مثال پرکاربرد و مشهور ياد بگيريد
  • تشخيص ترکيب هاي تشبيهي يا استعاري موجود در چهارگزينه

 

2-     باتوجه به اينکه دو مقوله آرايه ادبي و معنا و مفهوم اشعار به هم وابسته مي باشند ، پس هنگام مطالعه ي اشعار و متون باهم هر دوي آن ها را مد نظربگيريد .

3-     هنگام مطالعه ي اشعار ، مي بايست هر آنچه از آرايه ها به ذهنتان مي رسد يادداشت کنيد

4-     بيت يا ابياتي در صورت سوال و قرابت دانشتن يا نداشتنت با ساير ابيات موجود در گزينه ها

5-     عبارت کوتاه يا متني چند سطري در صورت سوال و تناسب آن با ابيات موجود درگزينه ها

6-     در نظر گرفتن معناي واژه در بيت

7-     مفهوم متفاوت ميان چهار گزينه

8-     آمدن مفهوم مورد نظر طراح سوال در صورت سوال وبررسي کردن چهار گزينه با توجه به آن

9-     جاهاي خالي موجود در متن و جايگزين کردن واژگان مورد نظر به وسيله ي معنا

10-سوالاتي که باتوجه به مطالعه ي دقيق متن درسي قابل پاسخ گويي هستند

11-قرار گرفتن يک مصراع در صورت سوال و تناسب داشتن يا نداشتن آن با ساير گزينه ها

12-براي تسلط داشتن بر کنايه ؛ کنايه هاي موجود در صفحه ي 192 کتاب آرايه هاي ادبي پايه تا کنکور (مولف : ذکريا رضايي ) را توصيه مي کنم .

13-يک بيت از کتاب و گزينه ها خارج از کتاب درسي مي دهند پس استفاده از بيت هاي خارج از کتاب درسي را توصيه مي کنم .

14-برگرفتن از مفهوم متن کتاب درسي يا لغتي موجود در کتاب

15-هنگام مطالعه ي اشعار و متون ؛ به معناي ظاهري و معنوي اشعار توجه کنيد و با نگاهي تحليلي ، مفهوم بيت را عنوان کنيد م نيز بتوانيد متون واشعاري که باهم قرابت معناي دارد مشخص کنند .

16-براي تسلط بر اين مقوله به کتاب آبي قرابت معنايي مراجعه کنيد.

 

جواب خود آزمايی های ادبيات فارسی سال دوم دبيرستان  

خودآزمایی درس اول:

ج1:  ما را آن ده که آن به .

ج2:  اعمال و کارهای انسان.

ج3:  :به ضربت خوردن حضرت علی(ع)و اسارت ضارب و تاکیدمولا بر مدارا کردن با وی.

ج4:  نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت/متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را.

ج5:  اگر شعر را از حافظ بدانیم منظور ازپیام آشنا"الهام الهی و الطاف رحمانی"و مقصود از آشنا"خود حافظ"است و چنانچه شعر را گفته ی شهریار بدانیم پیام آشنا"پیامی از حضرت علی(ع)" و منظور از آشنا"شهریار است.    

ج6:  آزاده و سرمستم،خود کرده به هامونم      رانده است جنون عشق،از شهر به افسونم

بیت اشاره به داستان لیلی و مجنون دارد.

ادامه مطلب |  
شعر و نثر کتاب ادبیات 3 علوم انسانی  

 درس اول/ ستایش خدا  

 1- به نام خداوندی که نقاش صفحه ی خاک است / کسی که رخسار ستارگان  این زیبارویان ِ آسمان را روشن کرده است .   2- خداوندی که به علتی نیاز ندارد و علت العلل است / و پادشاهی  که هیچ گونه نقصانی در سلطنتش وجود ندارد .   3- نه وهم اجازه ی ورود به درگاه قربش را دارد / و نه عقل انسان با چگونگی و چرایی او کاری معنای  دارد . (بشر نمی تواند او را بشناسد)   4- کسی با خدا نیست اما او با همه هست / هیچ کس باقی نمی ماند  تنها او می ماند وبس   5- خداوند همیشه بودی که اول و ابتدا ندارد و  بخشنده ای که آخرو پایانی ندارد   6-  به ماه فرمان داد که همه جا را  روشن کند و به دبیر فلک ستاره ی عطارد برای نوشتن دوات وقلم داد.   7- یتیمی  را دوست خود خوانده است و او را از پایین ترین رتبه به بالاترین مقام یعنی معراج رسانده است.     نعت پیامبر(ص)   1- او پیامبری دارای خوهای نیک و عادات پسندیده است/  پیامبر خدا بر مردم  و شفاعت کننده ی پیروان دین است.   2-پیامبر خدا رسول پیامبران  و راهنمای  راه خدا است / او اما نتدار خدا و کسی است که جبرییل بر او فرود می آمد.(پیامبر اسلام، آخرین پیامبر و کسی است که جبرییل با او صحبت می کرد) 

ادامه مطلب |  
معنی شعرهاو عبارت های کتاب ادبیات فارسی2

 معني درس اول

 « الهي » سال دوم به نام آن خدايي كه نام او آرامش بخش جان است و دستور او كليد گشايش ( مشكلات ) است و درود او در هنگام صبح باعث سرخوشي و شادابي مؤمنان است و ياد او باعث بهبودي دل آزرده و زخم خورده است و محبت او براي اهل زمين مانند كشتي نوح نجات بخش است . اي بزرگواري كه بخشش ها را مي بخشي و دانايي كه گناهان را مي پوشاني و اي بي نيازي كه دور از درك و فهم آفريده ها هستي و اي يگانه اي كه در ذات و صفات نظير نداري و اي آفريننده اي كه هدايت مي كني و اي توانايي كه شايسته ي خدا بودن هستي ، به جان ما يك‌رنگي خود را بده و به دل ما دوست‌داري خود را بده و به چشم ما نور خود را بده ( تا حقيقت را ببينيم ؛ به ما چشم حقيقت بين بده ) و آن چيزي را به ما بده كه براي ما بهتر است و كار ما را به افراد كوچك و بزرگ واگذار مكن ( ما را اسير كوچك و بزرگ نكن ) . خدايا عبدا.. پير شد ؛اما توبه نكرد . خدايا توبه ي ما را بپذير و در مورد گناهان ما از ما بازخواست نكن ( ما را مؤاخذه نكن ) خدايا از كارهاي بد خود مي ترسم ؛ مرا با خوبي خود ببخش . خدايا در دل هاي ما جز عشق خدت چيزي نكار و بر تن و جان ما جز لطف و رحمت خود چيزي نقش نزن و بر كارهاي دنيايي ما غير از مهرباني و رحمت خودت چيزي نباران . معني درس « هماي رحمت » 1 ـ اي علي ، اي رحمت و بخشش الهي ، تو چه نشانه ي بزرگي از خدا هستي ؛ زيرا سايه‌ي رحمت و سعادت خداوندي را بر سر همه ي موجودات افكنده اي . 2 ـ اي دل ( اي انسان ) اگر مي خواهي خدا را بشناسي ، به علي توجه كن و با استفاده از وجود او خدا را بشناس ، به خدا سوگند من نيز خدا را با وجود علي شناختم . 3 ـ اي علي اي ابر رحمت الهي ، اگر تو در قيامت لطف خود را شامل حال ما نكني ، شعله هاي دوزخ با كينه و انتقام جويانه ، وجود همه ي موجودات را خواهد سوزاند .

ادامه مطلب |  
معنی شعر و نثر ادبیات تخصصی سال چهارم ( نیمسال اول 91-92)                                        کد 4/283 درس نهم _ وصف ابر    1_ ابر سیاه ی مانند قیر از روی دریای آبی بلند شد که مانند رای عاشقان هر لحظه در حال تغییر بود و مانند عاشقان  حالتی دیوانه وار داشت. 2_ آن ابر مانند سیلابی گردان بود که در میان دریای آرام باشد و یا مانند گردباد سیاه و گردانی بود که در هوا معلق باشد. 3_ آن ابر پاره پاره شد و در آسمان به حرکت در آمد مانند فیل هایی که در میان صحرای آبی رنگ پراکنده شوند. 4_ انگار ابر گرد تیره رنگی است که روی آیینه ی چینی ریخته اند یا موی سنجابی است که روی پارچه حریر آبی رنگ قرار داده اند. 5_پنداری که در آسمان از سبزی مانند دریایی است که عنقا بچه های خود را بر فراز آن به پرواز در آورده است.

ادامه مطلب |  

نمونه سؤال زبان فارسی و ادبیّات2 ( نوبت اول) 

لطفا به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب |  
 

دعاي قبل از مطالعه

 

بنام خداوند    بخشنده‌ي مهربان

 

اللّهمّ اخّرجني من ظلمات الوهم

 

پروردگارا خارج كن مرا از تاريكي هاي فكر

 

 

 

و اكرمني بنورالفهم

 

و به نور فهم مرا گرامي بدار

 

 

 

اللّهمّ افتح علينا ابواب رحمتك

 

پروردگارا بر ما درهاي رحمتت را بگشاي

 

 

 

وانشر علينا خزائن علومك

 

و گنج هاي دانشت را بر ما بگستران

 

 

 

برحمتك يا ارحم الرّاحمين

 

به اميد رحمت تو اي مهربان ترين مهربانان

 

 

 

جزوه‌ي ادبيّات سال اوّل

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

درس اوّل: هركاري كه با نام خدا آغاز نشود ابتر است

4-5

درس دوّم: رزم رستم و سهراب (1)

5-7

درس سوّم: رزم رستم و سهراب (2)

7-9

درس چهارم: مير علم دار

9-12

درس ششم: داستان خير وشر

13-14

درس هفتم: طوطي وبقّال

14-16

ضميمه‌ي درس هشتم: خطّ خورشيد

16

ضميمه‌ي درس نهم: پاسخ

17

درس دوازدهم: از كعبه گشاده گردد اين در

17-18

درس سيزدهم: در امواج سند

19-21

درس چهارم: هنر وسخن

21-22

ضميمه‌ي درس چهاردم: متاع جواني

23

ضميمه‌ي درس هجدهم: ناله‌ي مرغ اسير

23-24

ضميمه‌ي درس نوزدهم: مرغ گرفتار

24-25

درس بيست و سوّم: نمونه هايي از اشعار محمدّ اقبال لاهوري

25-26

ضميمه‌ي درس بيست و سوّم: لاله‌ي آزاد

26-27

درس بيست و چهارم: تا هست عالمي، تا هست آدمي

28-29

 

 

 

ادامه مطلب |  
نمونه سؤال زبان و ادبیّات فارسی چهارم ( نوبت اول)

لطفاً به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب |  

واج

هر یک از آواهای متمایز کننده ی معنی در زبان واج نامیده می شود. (کتاب معلم زبان فارسی 2، ص 183)

واج عبارت است از کوچک ترین واحد صوتی یک زبان که اندام های گفتار گویندگان آن زبان، امکان تلفظ آن را در اختیار گویشوران قرار می دهد. (همان، ص 183)

واج کوچک ترین واحد صوتی زبان است که معنایی ندارد اما تفاوت معنایی ایجاد می کند. پس هر چیزی که تلفظ می شود، یک واج به حساب می آید. به عبارت بسیار ساده تر، واج همان است که در اوّل ابتدایی به آن "صدا" گفته می شود.

 

ادامه مطلب |  

تأمّلی بر

تعزیه و سوگواری در درس چهارم

ادبیّات سال اوّل

ادامه مطلب |  

نکات و سؤالات

درس تاریخ ادبیات ایرانو جهان 1

سال دوم انسانی

ادامه مطلب |  
جملات اموزنده
بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند …
الوین تافلر
------------
نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم.
------  ------
به شخصیت خود….. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.. زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست.. و آبرویتان… تصورات دیگران نسبت به شماست
------  ------
باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند اماعقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرهاپرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند…
------  ------
گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که . . . چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد
------ ------
یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود …
------  ------
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است . . .
------  ------
روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید…
------ ------
تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
“وین دایر”
------ ------
کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه، همونه که اگه زیـــاد باشی حیفو میلت میکنه. . .
------ ------
یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز میشود,طولانی ترین سفرها با اولین قدم.
(لائوتسه)
------  ------
انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.
------  ------ “
زمانی که خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است . . .
------ ------
برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند که به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم!!
------ ------
اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .
------  ------
آدم ها مثل عکس ها می مونند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین
------ ------
کسانی که پشت سرتان حرف می زنند ، دقیقا به همانجا تعلق دارند، پشت سرتان